Hosting wwwPL

DE

EN

CZ

SL

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

 

W związku z realizacją projektu “Wzrost konkurencyjności firmy STRONG-PC poprzez wprowadzenie nowej usługi wirtualizacji serwerów” przedstawiamy Państwu nową ofertę usług hostingowych. Zastosowanie zwirtualizowanego środowiska serwerowego umożliwiło nam stworzenie usługi o wysokim poziomie dostępności i niezawodności. Zastosowane technologie dają gwarancję bezpieczeństwa Państwa witryn www, a integracja z usługami automatycznych kopii zapasowych umożliwia odzyskanie utraconych danych w wyniku zdarzeń losowych (pożar, powódź).

STRONG-PC oferuje możliwość Hostingu po cenach zawartych w cenniku:

TaryfaZakres usługiAbonament roczny nettoAbonament roczny bruttoAktywacja
Mój e-mailKonto 10 GB, nieograniczona liczba aliasów, możliwość użycia własnej domeny, ochrona antyspamowa, ochrona antywirusowa, dostęp do poczty przez webmail, roczny limit transferu danych 100 GB*50,00 PLN61,50 PLNbezpłatnie
Mój serwerKonto 20 GB, nieograniczona liczba aliasów, możliwość użycia własnej domeny, ochrona antyspamowa, ochrona antywirusowa, dostęp do poczty przez webmail, 1 baza mysql lub postgresql, roczny limit transferu danych 200 GB*100,00 PLN123,00 PLNbezpłatnie
Serwer standardKonto 30 GB, nieograniczona liczba aliasów, możliwość użycia własnej domeny, ochrona antyspamowa, ochrona antywirusowa, dostęp do poczty przez webmail, 3 bazy mysql lub postgresql, roczny limit transferu danych 300 GB*200,00 PLN246,00 PLNbezpłatnie
Professional serwerKonto 50 GB, nieograniczona liczba aliasów, możliwość użycia własnej domeny, ochrona antyspamowa, ochrona antywirusowa, dostęp do poczty przez webmail, nieograniczona liczba baz mysql lub postgresql, roczny limit transferu danych 500 GB*300,00 PLN369,00 PLNbezpłatnie
* w przypadku przekroczenia limitu, koszt każdego kolejnego GB danych 5 PLN netto

Projekt kofinanziert aus dem europäischen Regionalfonds der europäischen Union für die regionale Entwicklung im Rahmen des Regionalen Operationellen Programms der Woiwodschaft Schlesien für die Jahre 2007-2013

 

 

Im Zusammenhang mit der Umsetzung des Projektes „Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Firma Strong-PC durch die Einführung neuer Dienstleistungen im Bereich der Server-Virtualisierung“ präsentieren wir Ihnen ein neues Angebot für den Bereich Hosting-Services. Die Anwendung der virtualisierten Server-Umgebung hat es uns ermöglicht, Dienstleistungen mit hoher Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit zu schaffen. Durch diese Technologie ist die Sicherheit Ihrer Web-Seiten.

STRONG-PC Hosting Angebote zu Preisen in der Preisliste enthaltenen

TarifLeistungsspektrumNet JahresabonnementGross JahresabonnementAktivierung
Mój e-mailKontos 10 GB, unbegrenzte Anzahl von Aliasnamen, die Fähigkeit, eine eigene Domain zu verwenden, Spam-Schutz, Virenschutz, Zugang zu E-mail durch WebMail, die jährliche Grenze von 100 GB Datentransfer*50,00 PLN61,50 PLNkostenlos
Mój serwerKontos 20 GB, unbegrenzte Anzahl von Aliasnamen, die Fähigkeit, eine eigene Domain zu verwenden, Spam-Schutz, Virenschutz, Zugang zu E-Mail durch WebMail, eine Datenbank MySQL oder PostgreSQL, die jährliche Grenze von 200 GB Datentransfer*100,00 PLN123,00 PLNkostenlos
Serwer standardKonto 30 GB, unbegrenzte Anzahl von Aliasnamen, die Fähigkeit, eine eigene Domain zu verwenden, Spam-Schutz, Virenschutz, Zugang zu E-Mail durch WebMail, 3 MySQL oder PostgreSQL, die jährliche Obergrenze von 300 GB Datentransfer*200,00 PLN246,00 PLNkostenlos
Professional serwerKonto 50 GB, unbegrenzte Anzahl von Aliasnamen, die Fähigkeit, eine eigene Domain zu verwenden, Spam-Schutz, Virenschutz, Zugang zu E-Mail durch WebMail, unbegrenzte MySQL-oder PostgreSQL-Datenbank, die jährliche Obergrenze von 500 GB Datentransfer*300,00 PLN369,00 PLNkostenlos
* wenn Sie das Limit überschreiten, die Kosten für jedes zusätzliche GB Daten net PLN 5

Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund within the Regional Operational Programme of the Silesia Voivodeship for 2007-2013

 

 

In connection with „Increasing competitiveness of STRONG-PC company by means of launching a new servers virtualisation service“ we would like to present you with a new hosting services offer. Using a virtualised server environment enabled us to create services of high availability and reliability. Technologies we used guarantee safety of your www sites and integration with automatic back-up copies services enables the retrieval of data lost as a result of various incidents (fire, flood).

STRONG-PC offers hosting services at prices contained in the price list

TariffRange of servicesNet Yearly subscriptionTax Yearly subscriptionActivation
Mój e-mailAccount 10 GB, unlimited number of aliases, the ability to use your own domain, spam protection, virus protection, access to email through WebMail, the annual limit of 100 GB of data transfer*50,00 PLN61,50 PLNfree of expense
Mój serwerAccount 20 GB, unlimited number of aliases, the ability to use your own domain, spam protection, virus protection, access to email through WebMail, one database mysql or postgresql, the annual limit of 200 GB of data transfer*100,00 PLN123,00 PLNfree of expense
Serwer standardAccount 30 GB, unlimited number of aliases, the ability to use your own domain, spam protection, virus protection, access to email through WebMail, 3 mysql or postgresql, the annual limit of 300 GB of data transfer*200,00 PLN246,00 PLNfree of expense
Professional serwerAccount 50 GB, unlimited number of aliases, the ability to use your own domain, spam protection, virus protection, access to email through WebMail, unlimited mysql or postgresql database, the annual limit of 500 GB of data transfer*300,00 PLN369,00 PLNfree of expense
* if you exceed the limit, the cost of each additional GB of data net PLN 5

Projekt spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu Slezského vojvodství na roky 2007-2013

 

 

V souvislosti s realizací projektu „Zvýšení konkurenceschopnosti firmy STRONG-PC zavedením nové služby virtualizace serverů“ Vám představujeme novou nabídku hostingových služeb. Uplatnění virtuálního serverového prostředí nám umožnilo vytvořit služby s vysokým stupněm přístupu a spolehlivosti. Použité technologie zaručují bezpečnost Vašich webových stránek, spolupráce se službami automatických zálohových kopií umožňuje získat data ztracená v důsledku nepředvídatelných událostí (požár, povodeň).

STRONG-PC nabízí hostingove služeb za ceny uvedené v ceníku

TariffRange of servicesNet Yearly subscriptionTax Yearly subscriptionActivation
Mój e-mailAccount 10 GB, unlimited number of aliases, the ability to use your own domain, spam protection, virus protection, access to email through WebMail, the annual limit of 100 GB of data transfer*50,00 PLN61,50 PLNfree of expense
Mój serwerAccount 20 GB, unlimited number of aliases, the ability to use your own domain, spam protection, virus protection, access to email through WebMail, one database mysql or postgresql, the annual limit of 200 GB of data transfer*100,00 PLN123,00 PLNfree of expense
Serwer standardAccount 30 GB, unlimited number of aliases, the ability to use your own domain, spam protection, virus protection, access to email through WebMail, 3 mysql or postgresql, the annual limit of 300 GB of data transfer*200,00 PLN246,00 PLNfree of expense
Professional serwerAccount 50 GB, unlimited number of aliases, the ability to use your own domain, spam protection, virus protection, access to email through WebMail, unlimited mysql or postgresql database, the annual limit of 500 GB of data transfer*300,00 PLN369,00 PLNfree of expense
* if you exceed the limit, the cost of each additional GB of data net PLN 5

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho
Regionálneho rozvoja v rámci Regionálneho operačného programu na obdobie 2007-2013 Sliezska

 

 

V souvislosti s realizací projektu „Zvýšení konkurenceschopnosti firmy STRONG-PC zavedením nové služby virtualizace serverů“ Vám představujeme novou nabídku hostingových služeb. Uplatnění virtuálního serverového prostředí nám umožnilo vytvořit služby s vysokým stupněm přístupu a spolehlivosti. Použité technologie zaručují bezpečnost Vašich webových stránek, spolupráce se službami automatických zálohových kopií umožňuje získat data ztracená v důsledku nepředvídatelných událostí (požár, povodeň).

STRONG-PC nabízí hostingove služeb za ceny uvedené v ceníku

TariffRange of servicesNet Yearly subscriptionTax Yearly subscriptionActivation
Mój e-mailAccount 10 GB, unlimited number of aliases, the ability to use your own domain, spam protection, virus protection, access to email through WebMail, the annual limit of 100 GB of data transfer*50,00 PLN61,50 PLNfree of expense
Mój serwerAccount 20 GB, unlimited number of aliases, the ability to use your own domain, spam protection, virus protection, access to email through WebMail, one database mysql or postgresql, the annual limit of 200 GB of data transfer*100,00 PLN123,00 PLNfree of expense
Serwer standardAccount 30 GB, unlimited number of aliases, the ability to use your own domain, spam protection, virus protection, access to email through WebMail, 3 mysql or postgresql, the annual limit of 300 GB of data transfer*200,00 PLN246,00 PLNfree of expense
Professional serwerAccount 50 GB, unlimited number of aliases, the ability to use your own domain, spam protection, virus protection, access to email through WebMail, unlimited mysql or postgresql database, the annual limit of 500 GB of data transfer*300,00 PLN369,00 PLNfree of expense
* if you exceed the limit, the cost of each additional GB of data net PLN 5
 

zamów usługę

Zapraszamy to bardzo proste

Zamówienie usług

szybki kontakt

nasza infolinia 801 020 101

Kontakt z pracownikami firmy

Rzetelna firma Program regionalny       Logo STRONG-PC Logo Koperty Firmowe
Without Disabilities Ikona wtyczki